Barwny Taniec Życia


Barwny Taniec Życia – to projekt, którego celem jest  aktywizacja seniorów poprzez różne formy sztuki oraz międzynarodowa wymiana poglądów, ukazanie różnic, które  stanowią przecież dziedzictwo kulturowe każdego kraju i czynią przez to nasz świat jeszcze ciekawszym.

Barwny Taniec Życia – to projekt, którego celem jest aktywizacja seniorów poprzez różne formy sztuki oraz międzynarodowa wymiana poglądów, ukazanie różnic, które stanowią przecież dziedzictwo kulturowe każdego kraju i czynią przez to nasz świat jeszcze ciekawszym.

Partnerzy projektu

Treść tej witryny odzwierciedla wyłącznie poglądy autora, a Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych.