Informacje:

Nazwa projektu: Barwny Taniec Życia
Oryginalna nazwa projektu: Colorful Dance of Life
Okres realizacji projektu: od 01.12.2020 do 30.11.2022 (24 miesiące)
Program: Erasmus+ (www.erasmusplus.org.pl)
Akcja 2: Partnerstwa strategiczne – projekty wielostronne realizowane przy udziale polskich instytucji
Typ projektu: KA204 – Współpraca szkół – Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji szkolnej
Nr projektu: 2020-1-PL01-KA204-082071

Barwny Taniec Życia- to projekt, którego celem jest  aktywizacja seniorów poprzez różne formy sztuki oraz międzynarodowa wymiana poglądów, ukazanie różnic , które  stanowią przecież dziedzictwo kulturowe każdego kraju i czynią przez to nasz świat jeszcze ciekawszym. W ramach działań projektowych uczestniczy- słuchacze Sopockiego Uniwersytetu Trzeciego oraz przedstawiciele krajów partnerskich: Słowenii i Turcji wzięli udział w dwóch międzynarodowych warsztatach:

– w Kahramanmaras (Turcja) z malowania na wodzie techniką EBRU,

– w Rogaska Slatina  (Słowenia) z tańca połączonych ze zgłębianiem wiedzy na temat kultury i zwyczajów obcego kraju.

Projekt „Barwny Taniec Życia” wspófinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+, Akcja KA204 – Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji osób dorosłych, umowa nr 2020-1-PL01-KA204-082071.

Strona internetowa została zrealizowana przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Treść strony odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.

Założenia, cele, grupy docelowe projektu:

Projekt realizowany w Turcji, Słowenii i Polsce w ramach programu Erasmus+ w partnerstwie organizacji działających na rzecz seniorów.

Cel projektu to integracja seniorów i wzrost aktywizacji społecznej poprzez taniec i sztukę.

W ramach realizacji projektu seniorzy wraz z edukatorami i pracownikami organizacji partnerskich mogli uczestniczyć w warsztatach tworzenia obrazów techniką EBRU, jak i cyklu warsztatów tanecznych różnych kultur. Dodatkowo seniorzy z Sopockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku zaprezentowali uczestnikom ze Słowenii i Turcji techniki malowania na jedwabiu.

Partnerzy projektu:

Centrum Kształcenia Ustawicznego zapewnia kształcenie w formach dziennej, wieczorowej i zaocznej. Oprócz oferty szkolnej prowadzimy bezpłatne Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe oraz inne kursy i  szkolenia zgodne z popytem na rynku pracy. W CKU Sopot znajduje się również centrum kształcenia nauczycieli.

https://www.ckusopot.pl

Hayat Boyu İlerleme Derneği – HAYATBİLDER jest organizacją pozarządową typu non-profit z siedzibą w Kahramanmaraş w Turcji. Stowarzyszenie organizuje i realizuje działania, które przyczyniają się do rozwoju społeczeństwa, zwłaszcza w zakresie kształcenia ustawicznego, samorozwoju, świadomości społecznej w zakresie kultury i sztuki. Większość członków stowarzyszenia to nauczyciele i młodzież. Stowarzyszenie prowadzi szkolenia i treningi w zakresie sztuki, projektowania graficznego, projektowania kostiumów, fotografii itp. dla młodzieży i dorosłych.

http://www.hayatbilder.org/

Ljudska univerza Rogaška Slatina to organizacja non-profit zajmująca się kształceniem i szkoleniem dorosłych dla społeczności lokalnej i szerszej o bogatej tradycji. Organizacja oferuje swoim uczniom 10 formalnych programów edukacyjnych, które obejmują zarówno szkoły średnie, jak i programy kształcenia zawodowego w zakresie gastronomii, gotowania, sprzedaży, gospodarki, opieki nad dziećmi lub turystyki. Ljudska univerza stale rozwija nowe programy i dostosowuje istniejący program do potrzeb i pragnień osób dorosłych w zakresie ustawicznego kształcenia i edukacji.

https://lu-rogaska.si

Strona internetowa została zrealizowana przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Treść strony odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.

Projekt „Barwny Taniec Życia” wspófinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+, Akcja KA204 – Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji osób dorosłych, umowa nr 2020-1-PL01-KA204-082071.